สำรองห้องพัก
  • Breakfast 4


เริ่มต้น เช้าวันใหม่ ด้วย อาหารเช้า เพื่อสุขภาพ 


สำหรับอาหารเช้า ที่เราเตรียม ชุดของ อาหารท้องถิ่น โฮบะมิโซ - โกเซน ( ชุดของ อาหารเลิศรส ที่มี ถั่ว ) ที่ รวมถึง เมนู ญี่ปุ่น มีสุขภาพดีและ อร่อยสำหรับ เริ่มต้นที่ พลัง ของวัน ของคุณ

กรุณาคลิกที่ ภาพด้านล่าง สำหรับ ภาพนิ่ง ด้วยตัวอย่าง อาหารเช้า

  • Breakfast 3
  • Breakfast 4
  • Breakfast 1