Bắt đầu buổi sáng của bạn với bữa sáng lành mạnh Ryokan

Đối với bữa ăn sáng, chúng tôi chuẩn bị một bộ các món ăn địa phương Hohbamiso-gozen (một bộ các món ăn ngon đặc trưng với đậu) bao gồm thực đơn Nhật Bản bổ dưỡng và ngon miệng cho một khởi đầu đầy năng lượng trong ngày của bạn.