Vận chuyển

  • f4007aedc25c21e5169e70de0d85f24d_l.jpg

Khách sạn Takayama Kanko

Từ Tokyo đến ga Hida Takayama bằng tàu hỏa

Đi Shinkansen đến ga Nagoya (khoảng 100 phút)
Từ ga Nagoya, đổi sang Wide View Hida và xuống tại ga Hida Takayama. (khoảng 130 phút)

Từ Tokyo đến ga Hida Takayama bằng xe buýt cao tốc

Đi xe buýt đường cao tốc từ ga Shinjuku cho đến ga Hida Takayama. (khoảng 5 giờ 40 phút)

Khi đến

Xe buýt đưa đón rời khách sạn mỗi giờ.
Vui lòng tham khảo bảng thời gian sau.

Khi khởi hành

Xe buýt đến ga Takayama khởi hành lúc 08:00, 09:00, 09:30 và 10:00 vào buổi sáng. Đối với một số tour du lịch bổ sung, bạn có thể xuống tại chợ buổi sáng Miyagawa Asaichi trên đường đến ga.
* Xin vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một chiếc xe buýt từ chợ đến ga.